ఉత్పత్తి

  • Flange

    అంచు

    పైప్ వర్క్ వ్యవస్థను రూపొందించడానికి పైపులు, కవాటాలు, పంపులు మరియు ఇతర పరికరాలను అనుసంధానించే పద్ధతి ఫ్లేంజ్. ఇది శుభ్రపరచడం, తనిఖీ చేయడం లేదా సవరించడం కోసం సులభంగా ప్రాప్యతను అందిస్తుంది. ఫలకాలు సాధారణంగా వెల్డింగ్ చేయబడతాయి లేదా అలాంటి వ్యవస్థల్లోకి చిత్తు చేయబడతాయి మరియు తరువాత బోల్ట్లతో కలుస్తాయి.